Bielik

Bielik Haliaaetus albicilla – jeden z największych drapieżnych ptaków występujących w Polsce. Związany ze środowiskiem wodnym, gdzie zdobywa pokarm. Chętnie poluje na stawach rybnych, ale nie stroni od jezior czy rzek. W pobliżu zbiorników buduje gniazda, koczuje po sezonie lęgowym oraz gromadzi się na noclegowiskach. Gnieździ się w starych lasach, szczególnie sosnowych i bukowych. Niegdyś związany z rozległymi kompleksami leśnymi, jednak obecnie może gnieździć się nawet w niewielkich płatach zadrzewień, nie przekraczających kilku kilometrów kwadratowych a nawet w niewielkich kępach śródpolnych.