Czapla biała

Czapla biała Egretta alba – gatunek czapli, którego pierwsze lęgi w Polsce odnotowano w rok 1997.

Od tamtego czasu czapla ta znacznie zwiększyła swoją liczebność. Związana z siedliskami wodnymi. Preferuje płytkie zbiorniki, rozlewiska czy stawy rybne. Gniazduje nierzadko wspólnie z czaplą siwą. Gniazda, w odróżnieniu od czapli siwej, zbudowane z trzciny. Może gniazdować zarówno na drzewach, zaroślach wierzbowych, jaki i w trzcinowiskach. W wielu miejscach mimo jej obecności przez cały rok, nie podejmuje lęgów.