Dzięcioł zielonosiwy

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus ­– gatunek dzięcioła związany z prześwietlonymi lasami liściastymi i mieszanymi graniczącymi z terenami otwartymi. Szary odcień wierzchu ciała daje efekt maskujący u ptaków przesiadujących na starych bukach, co może sugerować dopasowanie jego upierzenia do otoczenia i pierwotny związek z buczynami. Chętnie zasiedla zadrzewienia i szpalery drzew w dolinach rzecznych, stare duże parki, buczyny w górach. Na Mazurach związany przede wszystkim ze śródpolnymi i śródłąkowymi zalesieniami, alejami drzew czy skrajem lasów. Nieliczny ptak lęgowy. Wykuwa dziuple w martwych lub usychających drzewach liściastych, zwykle na wysokości kilku metrów. Gatunek w ostatnich latach zwiększający swój areał występowania. W odróżnieniu od dzięcioła czarnego toleruje obecność człowieka i siedzib ludzkich.