Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus – gatunek skrajnie nielicznie lęgowy, jednak w ostatnich latach dynamicznie zwiększający swoją liczebność. Gniazduje na niewielkich i płytkich zbiornikach z bogatą roślinnością wynurzoną i podwodną. Chętnie zasiedla stawy rybne, niewielkie jeziora, torfianki, bagienka, starorzecza czy rozlewiska. Preferuje zbiorniki położone w pobliżu lasu oraz z ograniczoną penetracją ludzi. Gniazda zakłada w szuwarze. W okresie lęgowym ptak ten jest bardzo skryty a jego obecność może być niezauważona.