Natura

Tutaj znajdą się kochani goście naturalni mieszkańcy naszych lasów, pól i jezior. 

Bielik

3.12.2020

Bielik Haliaaetus albicilla – jeden z największych drapieżnych ptaków występujących w Polsce. Związany ze środowiskiem wodnym, gdzie zdobywa pokarm. Chętnie poluje na stawach rybnych,...

Więcej

Żuraw

7.07.2020

Żuraw Grus grus – gatunek regularnie gniazdujący na niżu niemal całej Polski. Na Warmii i Mazurach jest gatunkiem średnio licznym lub nielicznym. Związany jest z całym spektrum siedlisk...

Więcej

Derkacz

7.07.2020

Derkacz Crex crex – gatunek krajobrazu rolniczego. Zasiedla otwarte i półotwarte tereny z żyznymi, podmokłymi, ekstensywnie użytkowanymi łąkami, turzycowiskami i ziołoroślami. Występuje...

Więcej

Zimorodek

7.07.2020

Zimorodek Alcedo atthis -  gatunek związany z siedliskami wodnymi. Preferuje zbiorniki z wolno płynącą lub stojącą czystą wodą, zasobną w ryby o niewielkich rozmiarach. Gniazduje w stromych...

Więcej

Dzięcioł czarny

3.07.2020

Dzięcioł czarny Dryocopus martius – największy z dzięciołów występujących w Polsce. W Polsce średnio liczny, lokalnie nieliczny gatunek lęgowy wszystkich typów lasów....

Więcej

Dzięcioł zielonosiwy

3.07.2020

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus ­– gatunek dzięcioła związany z prześwietlonymi lasami liściastymi i mieszanymi graniczącymi z terenami otwartymi. Szary odcień wierzchu ciała daje...

Więcej

Orlik krzykliwy

3.07.2020

Orlik krzykliwy Clanga pomarina -  bardzo nieliczny ptak lęgowy w Polsce. Występuje głównie w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Gniazduje w lasach. Orlik krzykliwy...

Więcej

Czapla biała

3.07.2020

Czapla biała Egretta alba – gatunek czapli, którego pierwsze lęgi w Polsce odnotowano w rok 1997. Od tamtego czasu czapla ta znacznie zwiększyła swoją liczebność. Związana z siedliskami...

Więcej

Łabędź krzykliwy

3.07.2020

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus – gatunek skrajnie nielicznie lęgowy, jednak w ostatnich latach dynamicznie zwiększający swoją liczebność. Gniazduje na niewielkich i płytkich zbiornikach...

Więcej