Orlik krzykliwy

Orlik krzykliwy Clanga pomarina -  bardzo nieliczny ptak lęgowy w Polsce.

Występuje głównie w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Gniazduje w lasach. Orlik krzykliwy na miejsce gniazdowania wybiera fragmenty lasu najrzadziej odwiedzane przez człowieka. Często są to zalewane wiosną olsy, bagienne bory i brzeziny. Nierzadko jest to zaledwie niewielka enklawa olsu w pozornie mało interesującym lesie. Chętnie lokalizuje gniazda w dolinach potoków. Preferuje lasy mieszane w wieku powyżej 80 lat, o rozdrobnionej strukturze, wielopiętrowe o luźnym zwarciu koron. Niezwykle ważne dla lokalizacji gniazda jest żerowisko, które zwykle jest położone w niedalekiej odległości od gniazda. Żerowisko to stanowią przede wszystkim użytki zielone (łąki, pastwiska) oraz nieużytki, w szczególności w postaci mozaiki upraw.