Tu zatrzymał się czas

Dramiński Muzeum Maszyn Rolniczych w Naterkach i Sząbruku to miejsce, w którym zatrzymał się czas. Niewiele osób wie, że znajduje się tu prawdopodobnie największy w Europie zbiór starych maszyn rolniczych, który zachwyca swym ogromem i bogactwem. To niesamowite miejsce znajdziecie na szlaku czerownym.

Skansen powstał z inicjatywy Państwa Alicji Janusza Dramińskich, którzy własnymi siłami, nie korzystając z żadnej pomocy z zewnątrz, zbierają, skupują i ratują od zniszczenia stare maszyny i sprzęty rolnicze.  Kolekcja powstaje już od ponad 30 lat. Aktualnie administruje nią  powołana w tym celu fundacja pod nazwą DRAMIŃSKI – FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA TECHNIKI ROLNICZEJ WARMII I MAZUR.

Wartość historyczna zbioru jest bezcenna. Setki różnorodnych zabytkowych maszyn, urządzeń i narzędzi używanych w rolnictwie, hodowli, młynarstwie, kowalstwie, gospodarstwie domowym czyli wszystko, czym posługiwano się dawniej na wsi.

 Sercem tego zbioru są:

  1.  największa na świecie kolekcja kieratów konnych (277 szt wpisanych do księgi Rekordów Guinnessa  ) - każda sztuka jest unikatowa i niepowtarzalna
  2.  kolekcja stu kilkudziesieciu maszyn wyprodukowanych w przedwojennej i powojennej  Polsce, w tym szczególnie z fabryk Hipolita Cegielskiego Poznań, fabryk lubelskich: W. Moritz , M. Wolski i wiele innych
  3.  kolekcja ponad kilkudziesięciu maszyn wyprodukowanych na terenie przedwojennych Prus Wschodnich:

bardzo bogaty zbiór wyjątkowych drewnianych młockarni , sieczkarnie, pługi, grabiarki i przewracałki do siana, kopaczki, maszyny do torfu, lokomobile, traktory, maszyny piekarskie, bogata kolekcja sprzętów gospodarstwa domowego i wiele innych rodzajów maszyn i narzędzi.

Dopełnieniem zbioru jest bogata biblioteka  tematyczna obejmująca stare książki, encyklopedie i czasopisma rolnicze, instrukcje, katalogi, fotografie, tabliczki znamionowe, ordery, medale i inną falerystykę. Biblioteka jest aktualnie w trakcie cyfryzacji, z pomocą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie jej bogate zbiory są przenoszone na nośniki elektroniczne.

W Naterkach można obejrzeć wiatrak typu koźlak z 1899 r. przeniesiony z Podlasia, a opodal stoi Lanz Bulldog najsłynniejszy traktor świata na żelaznych kołach. Warto też wspomnieć o lokomobili z lat 1900 – 1910.

Ideą powstania tego oryginalnego muzeum było zachowanie od zniszczenia i zapomnienia unikalnych urządzeń, które w przeszłości pomagały w licznych pracach w gospodarstwie rolnym. Pochodzą one głównie z Warmii i Mazur, choć są i takie, których używano w innych regionach. Wiele eksponatów muzealnych znajduje się na wolnym powietrzu. By chronić najcenniejsze urządzenia, powstały tu również specjalnie przystosowanego do tego budynki.

Zdjęcia ze skansenu można obejrzeć:

https://pl-pl.facebook.com/DraminskiMuzeumMaszynRolniczych/

http://www.naterki.pl/skansen/