Eko Turysta

Bazylika Narodzenia NMP

W Gietrzwałdzie na górce, łagodnie spadającej ku rzece,
postawiono drewniana kaplicę...

Pałac w Grazymach

Grazymy to malownicza wieś, istniejąca od 1289 r.
Pałac w Grazymach położony jest na pięknym wzgórzu.

Izba Muzealna w Gietrzwałdzie
Wieża Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie
Kościół Świętego Mikołaja w Sząbruku

Strona w budowie:) 

Podstrony dotyczące szlaków są aktualne, zapraszamy do korzystania. Wkrótce pojawią się nowe informacje. 

Żuraw

7.07.2020

Żuraw Grus grus – gatunek regularnie gniazdujący na niżu niemal całej Polski. Na Warmii i Mazurach jest gatunkiem średnio licznym lub nielicznym. Związany jest z całym spektrum siedlisk...

Więcej

Derkacz

7.07.2020

Derkacz Crex crex – gatunek krajobrazu rolniczego. Zasiedla otwarte i półotwarte tereny z żyznymi, podmokłymi, ekstensywnie użytkowanymi łąkami, turzycowiskami i ziołoroślami. Występuje...

Więcej

Zimorodek

7.07.2020

Zimorodek Alcedo atthis -  gatunek związany z siedliskami wodnymi. Preferuje zbiorniki z wolno płynącą lub stojącą czystą wodą, zasobną w ryby o niewielkich rozmiarach. Gniazduje w stromych...

Więcej

Dzięcioł czarny

3.07.2020

Dzięcioł czarny Dryocopus martius – największy z dzięciołów występujących w Polsce. W Polsce średnio liczny, lokalnie nieliczny gatunek lęgowy wszystkich typów lasów....

Więcej

Dzięcioł zielonosiwy

3.07.2020

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus ­– gatunek dzięcioła związany z prześwietlonymi lasami liściastymi i mieszanymi graniczącymi z terenami otwartymi. Szary odcień wierzchu ciała daje...

Więcej

Orlik krzykliwy

3.07.2020

Orlik krzykliwy Clanga pomarina -  bardzo nieliczny ptak lęgowy w Polsce. Występuje głównie w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Gniazduje w lasach. Orlik krzykliwy...

Więcej

Czapla biała

3.07.2020

Czapla biała Egretta alba – gatunek czapli, którego pierwsze lęgi w Polsce odnotowano w rok 1997. Od tamtego czasu czapla ta znacznie zwiększyła swoją liczebność. Związana z siedliskami...

Więcej

Łabędź krzykliwy

3.07.2020

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus – gatunek skrajnie nielicznie lęgowy, jednak w ostatnich latach dynamicznie zwiększający swoją liczebność. Gniazduje na niewielkich i płytkich zbiornikach...

Więcej