Eko Turysta

Unia
Bazylika Narodzenia NMP

W Gietrzwałdzie na górce, łagodnie spadającej ku rzece,
postawiono drewniana kaplicę...

Pałac w Grazymach

Grazymy to malownicza wieś, istniejąca od 1289 r.
Pałac w Grazymach położony jest na pięknym wzgórzu.

Izba Muzealna w Gietrzwałdzie
Wieża Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie
Kościół Świętego Mikołaja w Sząbruku

Strona w budowie:) 

Podstrony dotyczące szlaków są aktualne, zapraszamy do korzystania. Wkrótce pojawią się nowe informacje. 

Szlak Św. Jakuba

8.02.2022

Więcej

Zimowy spacer

3.02.2021

  Serdecznie zapraszamy na zimowy spacer po Gminie Pełnej Cudów.

Więcej

Bielik

3.12.2020

Bielik Haliaaetus albicilla – jeden z największych drapieżnych ptaków występujących w Polsce. Związany ze środowiskiem wodnym, gdzie zdobywa pokarm. Chętnie poluje na stawach rybnych,...

Więcej

Żuraw

7.07.2020

Żuraw Grus grus – gatunek regularnie gniazdujący na niżu niemal całej Polski. Na Warmii i Mazurach jest gatunkiem średnio licznym lub nielicznym. Związany jest z całym spektrum siedlisk...

Więcej

Derkacz

7.07.2020

Derkacz Crex crex – gatunek krajobrazu rolniczego. Zasiedla otwarte i półotwarte tereny z żyznymi, podmokłymi, ekstensywnie użytkowanymi łąkami, turzycowiskami i ziołoroślami. Występuje...

Więcej

Zimorodek

7.07.2020

Zimorodek Alcedo atthis -  gatunek związany z siedliskami wodnymi. Preferuje zbiorniki z wolno płynącą lub stojącą czystą wodą, zasobną w ryby o niewielkich rozmiarach. Gniazduje w stromych...

Więcej

Dzięcioł czarny

3.07.2020

Dzięcioł czarny Dryocopus martius – największy z dzięciołów występujących w Polsce. W Polsce średnio liczny, lokalnie nieliczny gatunek lęgowy wszystkich typów lasów....

Więcej

Dzięcioł zielonosiwy

3.07.2020

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus ­– gatunek dzięcioła związany z prześwietlonymi lasami liściastymi i mieszanymi graniczącymi z terenami otwartymi. Szary odcień wierzchu ciała daje...

Więcej