Eko Turysta

Unia
Bazylika Narodzenia NMP

W Gietrzwałdzie na górce, łagodnie spadającej ku rzece,
postawiono drewniana kaplicę...

Pałac w Grazymach

Grazymy to malownicza wieś, istniejąca od 1289 r.
Pałac w Grazymach położony jest na pięknym wzgórzu.

Izba Muzealna w Gietrzwałdzie
Wieża Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie
Kościół Świętego Mikołaja w Sząbruku

Zapraszamy do wypoczynku w Gminie Pełnej Cudów.

Szlak Św. Jakuba

11.10.2022

Więcej

Zimowy spacer

3.02.2021

  Serdecznie zapraszamy na zimowy spacer po Gminie Pełnej Cudów.

Więcej

Bielik

3.12.2020

Bielik Haliaaetus albicilla – jeden z największych drapieżnych ptaków występujących w Polsce. Związany ze środowiskiem wodnym, gdzie zdobywa pokarm. Chętnie poluje na stawach rybnych,...

Więcej

Żuraw

7.07.2020

Żuraw Grus grus – gatunek regularnie gniazdujący na niżu niemal całej Polski. Na Warmii i Mazurach jest gatunkiem średnio licznym lub nielicznym. Związany jest z całym spektrum siedlisk...

Więcej

Derkacz

7.07.2020

Derkacz Crex crex – gatunek krajobrazu rolniczego. Zasiedla otwarte i półotwarte tereny z żyznymi, podmokłymi, ekstensywnie użytkowanymi łąkami, turzycowiskami i ziołoroślami. Występuje...

Więcej

Zimorodek

7.07.2020

Zimorodek Alcedo atthis -  gatunek związany z siedliskami wodnymi. Preferuje zbiorniki z wolno płynącą lub stojącą czystą wodą, zasobną w ryby o niewielkich rozmiarach. Gniazduje w stromych...

Więcej

Dzięcioł czarny

3.07.2020

Dzięcioł czarny Dryocopus martius – największy z dzięciołów występujących w Polsce. W Polsce średnio liczny, lokalnie nieliczny gatunek lęgowy wszystkich typów lasów....

Więcej

Dzięcioł zielonosiwy

3.07.2020

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus ­– gatunek dzięcioła związany z prześwietlonymi lasami liściastymi i mieszanymi graniczącymi z terenami otwartymi. Szary odcień wierzchu ciała daje...

Więcej